ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)

เข้าสู่เว็บไซต์

ภาพและพื้นหลังจาก http://www.dla.go.th/